Szegedi ügyvéd

Szolgáltatások, jogterületek

 • képviselet az eljárás minden szakaszában
  • pert megelőző szakasz
  • első- és másodfokú bírósági (peres) eljárás
 • munkaviszony
  • munkaviszony létesítése (pályázat, próbaidő, munkaszerződés)
  • munkaszerződés módosítása
  • munkaviszony megszűnése
  • munkaviszony megszüntetése (közös megegyezés, rendes felmondás, csoportos létszámcsökkentés, végkielégítés, rendkívüli felmondás)
 • munkaidő és pihenőidő
  • ügyelet és készenlét
  • szabadság
 • a munka díjazása
  • munkabér
  • költségek
  • szociális juttatások
  • cafetéria
 • kártérítés
  • a munkavállaló kártérítési felelőssége
  • a munkáltató kártérítési felelőssége
 • vezető állású munkavállaló
 • munkaügyi vita
  • kollektív munkaügyi vita
  • munkaügyi jogvita
 • közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony
  • közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony létesítése (pályázat, próbaidő, kinevezés)
  • kinevezés módosítása
  • közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony megszűnése
  • közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony megszüntetése (közös megegyezés, áthelyezés, lemondás, rendkívüli lemondás, felmentés, csoportos létszámcsökkentés, végkielégítés, elbocsátás)
 • fegyelmi felelősség
 • munkaidő és pihenőidő
  • ügyelet és készenlét
  • szabadság
 • a munka díjazása
  • illetmény
  • költségek
  • szociális juttatások
 • kártérítés
  • a közalkalmazott/köztisztviselő kártérítési felelőssége
  • a munkáltató/közigazgatási szerv kártérítési felelőssége
 • vezető állású munkavállaló