Szegedi ügyvéd

Szolgáltatások, jogterületek

 • védelem az eljárás minden szakaszában
  • nyomozati szakasz
  • ügyészi szakasz
  • első-, másod- és harmadfokú bírósági szakasz
 • sértett képviselete
 • eljárás tanú érdekében
 • kényszerintézkedések
  • őrizetbe vétel
  • előzetes letartóztatás
  • lakhelyelhagyási tilalom
  • házi őrizet
  • távoltartás
  • óvadék
 • közvetítői eljárás
  • személy elleni bűncselekmények esetén
  • közlekedési bűncselekmények esetén
  • vagyon elleni bűncselekmények esetén
 • perújítás
 • felülvizsgálat
 • fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
 • katonai büntetőeljárás
 • magánvádas büntetőeljárás
 • kártalanítás és visszatérítés
 • biztosíték külföldön élő terhelt esetén
 • kegyelmi eljárás
 • gazdasági bűncselekmények
  • számvitel rendjének megsértése
  • csődbűntett
  • tartozás fedezetének elvonása
  • hitelezési csalás
 • pénzügyi bűncselekmények
  • devizabűncselekmény
  • adó-, társadalombiztosítási csalás
  • jövedéki orgazdaság
  • csempészet és vámorgazdaság
 • vagyon elleni bűncselekmények
  • lopás
  • sikkasztás
  • csalás
  • hűtlen kezelés
  • hanyag kezelés
  • zsarolás
  • rongálás
  • jogtalan elsajátítás
  • orgazdaság
  • bitorlás
  • szerzői vagy szomszédos jogok megsértése
  • hitelsértés
 • személy elleni bűncselekmények
  • testi sértés
  • foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
  • rágalmazás
  • becsületsértés
 • közlekedési bűncselekmények
  • közúti baleset okozása
  • járművezetés ittas vagy bódult állapotban
  • járművezetés tiltott átengedése
  • cserbenhagyás
 • hivatali bűncselekmények
  • hivatali visszaélés
  • bántalmazás hivatali eljárásban
  • kényszervallatás
  • jogellenes fogvatartás
 • közrend elleni bűncselekmények
  • visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
  • garázdaság
  • önbíráskodás
  • visszaélés kábítószerrel
 • katonai bűncselekmények
  • szökés
  • kötelességszegés szolgálatban
  • szolgálati visszaélés
  • elöljárói hatalommal visszaélés