Szegedi ügyvéd

Iroda tagok

A Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett, szegedi székhelyű Bálint Ügyvédi Iroda az ügyvédi törvényben szabályozott, alábbi ügyvédi tevékenységeket látja el cégek és magánszemélyek tartós-, illetve eseti megbízása alapján:

  • ügyfélképviselet polgári és egyéb eljárásokban,
  • jogi tanácsadás,
  • szerződés, beadvány és más irat készítése,
  • elektronikus cégeljárás (okiratszerkesztés, cégbejegyzési- és változásbejegyzési eljárás),
  • védelem ellátása büntetőügyekben.

 

Az ügyvédi iroda tagjai a megbízók képviseletében eljárva szakterületenként specializálódva végzik az ügyvédi tevékenységet:

  • dr. Bálint Gábor szegedi ügyvéd, irodavezető ügyvéd 1994-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakterületei: polgári jog, gazdasági jog, büntetőjog, munkajog.
  • dr. Nyilas Nikoletta szegedi ügyvéd, 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakterületei: cégjog, polgári jog, gazdasági jog, családi jog.

Az ügyvédi iroda állandó együttműködő partnere:

  • dr. Bálint János szegedi ügyvéd, 1967-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ekként négy évtizedes szakmai tapasztalatával segíti az iroda megbízásainak teljesítését.

 

Az ügyvédi iroda - szükség esetén - igazságügyi szakértői intézetek-, illetve az adott szakterület elismert igazságügyi szakértőinek bevonásával optimalizálja munkáját.

 

Több, mint kétezer évvel ezelőtt Marcus Tullius Cicero szigorú imperativusban fogalmazta meg az addig soha le nem írt követelményt: lex iusta esto - a  jognak az igazságosságon kell alapulnia.
Hiszünk benne.

www.balintugyvediiroda.hu

Ezt a honlapot a Bálint Ügyvédi Iroda, a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.