Szegedi ügyvéd

Szolgáltatások, jogterületek

 • képviselet az eljárás minden szakaszában
  • pert megelőző szakasz
  • első- és másodfokú bírósági (peres) eljárás
 • személyek
  • gazdasági társaságok
  • költségvetési szervek
  • egyesület, alapítvány
 • személyhez fűződő jogok
  • jóhírnév védelme
  • sajtó-helyreigazítás
  • titok- és adatvédelem
 • szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
  • szerzői jog
  • találmányok szabadalmi oltalma
  • védjegyek
 • tulajdonjog
  • közös tulajdon
  • használati jogok
  • birtokvédelem
 • kötelmi jog
  • adásvételi szerződés
  • szállítási szerződés
  • vállalkozási szerződés
  • bérleti szerződés
  • letéti szerződés
  • megbízási szerződés
  • bizományi szerződés
  • szállítmányozási szerződés
  • hitel-, kölcsön- és biztosítási szerződés
  • polgári jogi társaság
  • ajándékozási szerződés
  • tartási- és életjáradéki szerződés
 • kártérítési jog
  • vagyoni kár
  • nem vagyoni kár
  • elmaradt haszon
 • öröklési jog
  • törvényes öröklés
  • végrendeleti öröklés
  • öröklési szerződés
 • felszámolási eljárás
  • felszámolás iránti kérelem
  • hitelezői igény bejelentése
  • egyszerűsített felszámolás