Szegedi ügyvéd

Szolgáltatások, jogterületek

 • képviselet az eljárás minden szakaszában
  • pert megelőző szakasz
  • első- és másodfokú bírósági (peres) eljárás
 • házassági bontóper
  • házasság felbontása közös megegyezéssel
  • házasság felbontása bontó okok feltárásával
  • házastársi tartás megállapítása iránt indított per
  • házastársi tartás iránti megállapodás
 • házassági vagyonjog
 • házassági vagyonjogi szerződés
  • házastársak közötti adásvétel, csere, ajándékozás, kölcsön
  • vagyonjogi szerződés
  • házastársi közös vagyont megszüntető szerződés
 • házastársak lakáshasználata megállapodással, illetve perben
  • egész lakás kizárólagos használata egyik házastárs által
  • másik házastárs lakás elhagyására kötelezése
  • lakáshasználati jog ellenértéke a lakást elhagyó fél részére
  • többlethasználati díj megállapítása
  • lakás megosztott használata
  • lakáshasználat újrarendezése
 • házastársi tartás a házassági életközösség megszakadása esetén
 • apasági perek
  • apaság megállapítása iránti per
  • apaság vélelmének megdöntése iránti per
 • gyermektartás, gyermektartásdíj
  • megállapodás gyermek tartásáról
  • gyermektartásdíj megállapítása iránti per
  • gyermektartásdíj felemelése, -leszállítása
 • gyermekelhelyezés
  • megállapodás gyermekelhelyezésről
  • gyermek elhelyezése iránti per
  • gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per
 • különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás
  • kapcsolattartás szabályozása megállapodással
  • kapcsolattartási jog szabályozása iránti per
  • kapcsolattartási jog újraszabályozása iránti per
 • élettársi kapcsolat
  • élettársak közötti jogügyletek (adásvétel, csere, ajándékozás, kölcsön)
  • élettársak vagyoni viszonyait szabályozó szerződés
  • élettársi közös vagyont megszüntető szerződés
  • élettársi kapcsolat megállapítása iránti per
  • élettársi közös vagyon megosztása iránti per
 • nemzetközi családjog
  • gyermekvédelem
  • tartásdíj iránti igény érvényesítése külföldön