Szegedi ügyvéd

Szolgáltatások, jogterületek

 • elektronikus cégalapítás (kft, bt, kkt, nyrt, zrt)
  • egyszerűsített cégalapítás szerződésminta alkalmazásával
  • cégalapítás szerződésminta alkalmazása nélkül
  • kooperációs társaság-egyesülés alapítása
 • elektronikus változásbejegyzés
  • létesítő okirat módosítása
  • tevékenységi kört érintő változás illeték-, és közzétételi költség megfizetése nélkül
  • székhely-, fióktelep-, telephely változásának bejelentése
  • jegyzett tőke leszállításának, -felemelésének bejelentése
  • jogutód nélküli megszűnés bejegyzése iránti eljárás
  • cég átalakulásának bejegyzése iránti eljárás
  • gazdasági társaságok egyesülésének bejelentése
  • szétválás-, kiválás bejegyzése iránti eljárás
  • minősített többséget biztosító befolyásszerzés bejelentése
  • elismert vállalatcsoportként való működés tényének bejelentése
 • elektronikus úton lekért cégkivonat ügyvédi záradékolása
 • cégeljáráshoz kapcsolódó okiratok elkészítése és ellenjegyzése
  • üzletrészt átruházó szerződés (adásvétel, ajándékozás vagy más jogcímen)
  • mérlegelfogadó jegyzőkönyv
  • vezető tisztségviselő fizetőképességi nyilatkozata
  • könyvvizsgáló elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata
  • konzorciális szerződés
  • szindikátusi szerződés
  • klaszter-megállapodás
 • végelszámolási eljárás
 • jogsértő határozat bírósági felülvizsgálata iránti per
 • társaság tagjának kizárása iránti per
 • ügyvédi székhelyszolgáltatás cégek részére