Szegedi ügyvéd

Lényeges változás a tartásdíj (ezen belül a gyermektartásdíj és a rokontartásra fizetett tartásdíj) meghatározása tárgyában

A korábbi családjogi törvény rendelkezése lehetőséget biztosított a gyermek-, vagy rokontartásdíj százalékos mértékű, vagy határozott összegben történő meghatározására.
Az új Ptk hatályba lépését követően indult ügyekben azonban már csak az új Ptk, ezen belül a családjogi könyv rendelkezései alkalmazhatók, melyek -bár a mérték meghatározásakor mint irányadó értékhatárt fenntartja a 15-25%-ot-, azonban az új szabályok értelmében a tartásdíjat határozott összegben kell meghatározni.
A korábban lehetőségként fennálló százalékos mérték azt a célt szolgálta, hogy a tartásdíj összege kövesse a fizetésre kötelezett jövedelemnövekedését, ezzel tulajdonképpen az életviteli költségek emelkedését is.
A most hatályba lépett szabályozás sem negligálja a fenti lehetőséget, csak más módon teszi azt lehetővé: a határozott összeg megjelölése mellett a bíróság ítéletében úgy rendelkezhet, hogy a tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével - külön intézkedés nélkül - módosul.
Mivel a fogyasztói árindex mértéke minden év január végén jelenik meg, érdemes az egyezségben, vagy a kereseti kérelemben -technikailag- azt a rendezést kérni, hogy minden év február 1 napjától kezdődően változzon meg a tartásdíj összege. (Természetesen a megoldások tárháza sok lehetőséget rejt ezen kívül is)

vissza