Szegedi ügyvéd

A Kft-k jegyzett tőkéjének 3 millió forintra emelésének kérdései az új Ptk hatályba lépése alapján

A Kft-k jegyzett tőkéjének 3 millió forintra emelésének kérdései az új Ptk hatályba lépése alapján

Az egyik, már sokszor említett változás a korlátolt felelősségű társaságok törzstőke követelményének 3 millió forintra emelése. A feltőkésítés eldöntése akár két évig, 2016. március 15-ig is halasztható, feltéve hogy ezen időpontig nem kerül sor a Kft társasági szerződésének módosítására. Ha a társasági szerződés ezen időpont előtt módosul, akkor a Kft.-nek a minimális törzstőke szempontjából is igazodnia kell az új Ptk-hoz és tőkeemelésről (vagy kkt-vé, illetve bt-vé történő átalakulásról) kell döntenie.

A szigorúnak tűnő követelmény teljesítésére az új Ptk. meglehetősen rugalmas kereteket hagyott. Így, még amennyiben a Kft-nek dönteni is kell a tőkeemelésről, a 3 millió forintra történő tőkeemeléshez szükséges készpénz hiánya nem rántja ki a szőnyeget a tagok alól. A tőkeemelés tényleges befizetése az új Ptk. alapján ugyanis elnyújtható: a Gt.-vel ellentétben nem kötelező a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbetét felét befizetni, emellett a cégbejegyzéstől számított 1 éven túli (akár több éves) befizetési határidő is előírható a teljes befizetésre.

A kedvezménynek azonban -a hitelezők érdekeinek védelme céljából- ára van, ugyanis a Kft.
*mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a tagokat megillető, ki nem fizetett nyereség a tagok által már teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.
*Ez az osztalékfizetési tilalom széles körű, ugyanis ezen időszakban a társaság
-nemcsak osztalék,
-de más jogcímen - pl. menedzsment díj, alapanyag vételár, bérleti díj - sem teljesíthet kifizetést a tagoknak.
Az osztaléktilalmon túl a hitelezőket védi az a szabály is, amely szerint a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk erejéig személyesen kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

A fentiek szerinti „elnyújtott” tőkebefizetés a Kft-k alapítása esetén is legális lehetőség, így az új Ptk. hatálybalépését követően újonnan alapítandó Kft-k esetében is alkalmazható.

A cégeknek tehát érdemes mérlegelni az elnyújtott tőkebefizetés tárgyában figyelembe véve az ahhoz kapcsolódó előnyök mellett ezzel járó szigorú jogkövetkezményeket.
A jegyzett tőke természetesen nemcsak készpénzből állhat, hanem apportálásra is lehetőség van, ami olyan további alternatívát kínálhat a cégek számára, hogy a szigorú jogkövetkezmények nélkül, mégis a törvényi előírásnak eleget téve tudjanak tovább működni, nem utolsó sorban a tagok -vagyoni hozzájárulásuk mértékéig terjedő- személyes helytállási kötelezettsége nélkül.

vissza