Szegedi ügyvéd

előzetes letartóztatás

Az előzetes letartóztatás elrendelésére kizárólag bíróság jogosult. Az előzetes letartóztatás alapvető célja a terhelt jelenlétének biztosítása, annak megakadályozása, hogy a terhelt kivonja magát az eljárás alól, a bizonyítékok megsemmisítésével, megváltoztatásával - vagy ezekre való törekvéssel - akadályozza, hátráltassa az eljárást, vagy a már megkezdett bűncselekményt befejezze, illetve újabb, ugyancsak szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt kövessen el. Az előzetes letartóztatás jellemzője, hogy jogerős bírósági határozat nélkül vonható el általa a terhelt személyi szabadsága.
Az előzetes letartóztatás elrendeléséhez az általános feltételek együttes megléte mellett, legalább egy különös ok megvalósulása szükséges.
Az általános feltételek:
1. a konkrét személyre és bűncselekményre irányuló alapos gyanú, negatív feltétele ugyanakkor, hogy ne álljon fenn büntethetőségi akadály;
2. az alapos gyanú tárgyát képező cselekmény a törvény által legalább vagylagosan szabadságvesztéssel fenyegetett legyen.
A terhelt előzetes letartóztatásnak akkor van helye (különös okok), ha
a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt eljárás indult,
b) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható,
c) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,
d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

vissza